Hypotekárny úver – nechajme si poradiť od odborníka

Finančná ABECEDA

Na Slovensku si málo ľudí môže dovoliť získať domov svojich snov bez úveru, nech je to byt, dom, alebo rekonštrukcia existujúcej nehnuteľnosti. Väčšinou si musia brať hypotekárny úver.

Momentálne na slovenskom trhu existuje mnoho typov hypotekárnych úverov. Jednoduchý človek nemá prehľad nad celou ponukou, pozitívami a negatívami jednotlivých produktov, respektíve nie je schopný si vybrať, čo je preňho najvýhodnejšie. Ak pôjdeme do banky, môžu nás naviesť na falošnú stopu, pretože zamestnanec je, prirodzene, lojálny voči finančnej inštitúcii, v ktorej pracuje, veď od nich dostáva výplatu. Jeho cieľom je predstaviť nám obraz, aké výhodné bude pre nás zobrať úver od nich. Možno navštívime aj ďalšie banky, kde znovu vypočujeme samé pozitívne veci, ale už o ich produktoch.

Ak pôjdeme do banky,
môžu nás naviesť na falošnú stopu…

Predtým, ako dospejeme k takému vážnemu rozhodnutiu,
ktoré bude určovať naše mesačné výdavky na dvadsať-tridsať rokov, nechajme si poradiť od odborníka.

Nie je jedno, na akej úrovni, v akom strese budeme žiť v nasledovných desaťročiach!

Nezávislý odborník sleduje naše záujmy a nie záujmy banky. Po tom, ako sme s ním prebrali naše finančné pozadie a finančné zdroje, pomôže pri vybraní úveru. Ak ide o naše peniaze, vyhľadajme najlepšieho možného odborníka, finančného sprostredkovateľa! Nespoliehajme sa na nášho známeho, ani na matkinu kamarátku, ktorá sa s tým nedávno začala zaoberať, ani na manžela, ktorý je učiteľom matematiky!

Nezávislý odborník sleduje naše záujmy
a nie záujmy banky.

Ako však môžeme spoznať dobrého a čestného odborníka? Ako si máme vybrať vlastného finančného sprostredkovateľa? Bohužiaľ, na tomto trhu existuje mnoho amatérov a oprávnene si kladieme otázku, komu môžeme naozaj veriť? Pomôžu nasledovné tri hľadiská:

 

1. Ktorú finančnú spoločnosť zastupuje
Skontrolujme spoločnosť, ktorú odborník – sprostredkovateľ zastupuje. Na Slovensku dnes funguje minimálne 500 nezávislých finančných / maklérskych spoločností. Ktorá z nich je však spoľahlivá, korektná? Kto bude naozaj zastupovať naše záujmy a nechce nás len okabátiť? Neľutujme čas a vyhľadajme ich na internete. Skúsme nájsť odpovede na nasledovné otázky: s koľkými bankami, poisťovňami daná firma spolupracuje? Akú má pozíciu na domácom finančnom trhu? Stojí na pevných nohách, alebo zaostáva na konci rebríčka (s obratom, odbornosťou alebo kvalitou)? Ako sa o nej vyjadrujú známi odborníci? Ak máme dobrého a pravdovravného známeho, ktorý pracuje vo finančnej oblasti, napríklad v banke, opýtajme sa ho, či firmu pozná a či by ju odporučil.

 

„Spoločnosť Finanzpartner v roku 2019 ohlásila
prebratie siete interného makléra poisťovne Aegon.
Ide o pomerne významnú obchodnú transakciu.“ Informácie TU

 

2. Vyberme si skúseného odborníka
Ak sme usúdili, že spoločnosť je dôveryhodná, preverme si aj sprostredkovateľov! Hlavná otázka je, ako dlho sa zaoberá vyslovene úvermi? Ak sa niekto doteraz zaoberal hlavne dôchodkovým sporením alebo poisteniami, možno nebude našim človekom! K spoznaniu prekážok spojených s úvermi, respektíve na vytvorenie osobných vzťahov s finančnými inštitúciami treba dlhší čas. Neskúsený sprostredkovateľ / poradca môže, napriek všetkej snahe, viac škodiť, ako pomôcť. Na začiatočníka sa obráťme iba v tom prípade, ak vieme, že za ním stojí „starý lišiak”, ktorý mu – teda aj nám – pomáha ako manažér!

3. Či sme o ňom počuli v okruhu našich známych?
Názor, ktorý sa o niektorom finančnom odborníkovi vytvorí v okruhu jeho klientov, je tiež dôležitý. Ak im naozaj pomohol, ľudia ho s dobrým srdcom odporúčajú aj iným. Snažme sa vybrať takého odborníka, o ktorom sa vytvorila pozitívna mienka. Skutočne dobrých finančných sprostredkovateľov ani nemusíme vyhľadávať, pretože chodia „z ruky na ruku”.

Skutočne dobrých finančných sprostredkovateľov
ani nemusíme vyhľadávať, pretože chodia „z ruky na ruku”.

+ Jedna výhoda
Pri kúpe bytu a prijímaní úveru je obrovskou výhodou, že finančný sprostredkovateľ vybaví všetko za nás. Kompletne zrealizuje celú kúpu bytu, spolu s vybavením hypotekárneho úveru – my sa nemusíme trápiť s papierni, chodiť z úradu na úrad, stačí len podpísať.

Ak chceme zobrať úver a nerozumieme financiám, nesnažme sa všetko riadiť sami. Vyhľadanie správneho odborníka je niekedy časovo náročná úloha, ak ho však nájdeme, môže sa medzi nami vytvoriť aj celoživotná dôverná známosť a my budeme mať naše financie v bezpečí.

Máte záujem o ďalšie informácie? TU

Máte záujem o úver alebo chcete platiť menšie splátky? Kalkulačky TU

Spoľahlivý partner: Finanzpartner – ďalšie informácie TU

Na naše nové pobočky prijímame kolegov. – ďalšie informácie TU