Encyklopédia osobností Českej a Slovenskej republiky

Milí priatelia,

s radosťou a hrdosťou sa s vami chcem podeliť o neuveriteľný moment v mojom živote a vyjadriť úprimnú vďaku British Publishing House za neopakovateľnú príležitosť umiestniť môj životopis do ich prestížnej Encyklopédie osobností Českej a Slovenskej republiky.

Slovo „vďačnosť“ nevie úplne opísať, aký je to pre mňa neskutočný pocit. Táto pocta nie je len mojou, ale aj vašou – pretože každý z vás, kto ma za tie roky podporoval, zároveň bol aj súčasťou tohto úspechu. Moja rodina, moji priatelia, skvelí spolupracovníci a všetci moji úžasní klienti, bez vás by to nebolo možné.

Je to pre mňa nezabudnuteľný moment, ktorý si budem pamätať celý život. Vaša dôvera a podpora ma posúvajú vpred a robia ma lepšou osobou každým dňom. Sľubujem vám, že aj naďalej budem pracovať s rovnakým zanietením a oddanosťou.
Ďakujem vám zo srdca!

S láskou,
PhDr. Alžbeta Čečková

 

ZVEREJNENÝ ŽIVOTOPIS:

PhDr. O: sociologička, finančná špecialistka, podnikateľka, koučka, členka dozornej rady spoločnosti Finanzpartner, a.s.; B: Komárno, 27.12.1976; P: Alžbeta Nagyová 1956, mzdová účtovníčka a Ladislav Nagy 1952, šofér z povolania; MS: Ing. Igor Čečko 1974, generálny riaditeľ spoločnosti Finanzpartner, a.s.; Ch: Ing. Eszter 1995, práca v administratíve nadnárodnej holdingovej spoločnosti; Mgr. Virág 1997, podnikateľka, špecialistka a konzultantka v medzinárodnej maklérskej spoločnosti, práca v administratíve v medzinárodnej spoločnosti; Zoé 2004, študentka univerzity; GrA: Alžbeta Majerová (stará mama), kontrolórka v štátnom podniku, poslankyňa mestskej časti Nová Stráž (Komárno); E: 1983 – 1991 Základná škola Móra Jókaiho, Ul. mieru, Komárno; 1991 – 1995 Obchodná Akadémia, Veľký Meder; 2008 – 2011 Fakulta sociálnych štúdií, Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo (Bc.); 2011 – 2013 Fakulta sociálnych štúdií, Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo (Mgr.); 2013 – 2014 Fakulta sociálnych štúdií, Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo (PhDr.); 2019 – 2020 Politická akadémia, Trenčín; Doplňujúce kurzy: 1997 Podvojné účtovníctvo a personalistika, Akadémia vzdelávania Komárno; 2004 Komunikácia k úspechu; 2004 – 2006 Profesionálne budovanie obchodných tímov – osobné koučovanie medzinárodne uznávaným profesionálom a budovateľom MLM sietí; 2005 Základy vedúceho pracovníka; 2005 Etika a prežitie firmy; 2006 Profesionálny prednášateľ (referent); 2011 – 2012 Budovanie obchodnej siete vo finančníctve – osobné koučovanie s lektormi z firmy Sales Partners USA; Ca: 1995 – doteraz podnikateľka v oblasti sieťového marketingu; 1997 – 2002 sprostredkovateľka predaja motorových vozidiel, strojov a nehnuteľností (vyše 300 spolupracovníkov), Carion Slovakia, a.s., Banská Bystrica; 2002 – 2008 riaditeľka siete, LYONESS Holding Europe AG (sprostredkovanie klientov a obchodných partnerov, vedenie tímu, organizovanie a vedenie seminárov a verejných prezentácií, vyše 38 500 spolupracovníkov a 1 700 zazmluvnených obchodných partnerov); 2004 – 2007 konateľka, LYONESS Slovakia, s.r.o.; 2005 – doteraz majiteľka, konateľka, VEZ GROUP s.r.o., Nitra (poradenská a konzultačná činnosť, osobnostný rozvoj); 2009 – 2012 riaditeľka obchodnej siete, SALVE FINANCE, a.s. (vyše 1 210 spolupracovníkov a 8 900 uzatvorených zmlúv životného poistenia a zabezpečenie dôchodku pre klientov); 2012 – doteraz riaditeľka, členka dozornej rady, Finanzpartner a.s. (náborové aktivity, budovanie tímov, rozvoj osobnosti a obchodného potenciálu, zabezpečenie predajných sietí, organizovanie seminárov a workshopov); 2017 – doteraz konateľka, majiteľka, VEZ Consulting s.r.o., Nitra (koučing, realitné služby, handmade produkty); 2019 – doteraz zakladajúca členka (do roku 2020 podpredsedníčka), členka Revíznej komisie strany Magyar Fórum – Maďarské fórum; CO: VEZ GROUP s.r.o., VEZ Consulting s.r.o.; WaCW: Vzdelávacie kurzy, školenia, koučovanie na témy: Obchodné zručnosti pre rôzne sektory; Budovanie obchodných vzťahov; Menný zoznam – Ako mať vždy nové kontakty; Kontaktovanie; Námietky; Vzbudenie záujmu klienta; Úspešný predaj; Ako získať odporúčania; Ako byť žiadaným obchodníkom. Líderstvo: Ako a kde získavať nových a kvalitných spolupracovníkov; Kontaktovanie a pracovný pohovor; Nábor; Budovanie tímov; Budovanie lídrov. Osobnostný rozvoj: Typológia osobností (3 segmenty: Osobný život – aby sme boli šťastní a rozumeli iným; Predaj – ako komunikovať s klientmi podľa typológie; Vedenie, líderstvo podľa typológie osobnosti). Komunikačné zručnosti: Úspešný obchodník; Úspešný líder; Spokojný a šťastný vzťah – v práci, osobný život, s deťmi. Manažérska kompetencia: Budovanie a vedenie tímu; Time management; Ciele a ich dosahovanie cez správnu stratégiu a plánovanie; Milujem štatistiky – ako ich čítať a pracovať s nimi. Produktová kompetencia: Finančná gramotnosť; Zabezpečenie a ochrana príjmu, rodiny a zdravia; Ochrana dôchodku; Zabezpečenie bývania a jeho financovania; Vytvorenie kapitálu a rezervy; Ako správne nastaviť finančný plán u klienta.; CaSA: Láska uzavretá do škatule od topánok – vlastnoručná príprava a darovanie vianočných balíčkov osamelým ľuďom v zariadeniach pre seniorov; Virtuálna adopcia psíkov na diaľku – finančná pomoc útulkom zvládať mesačné náklady na starostlivosť o tých najúbohejších a najstarších psíkov; Aw: Najlepšia v budovaní tímov a lídrov v rokoch 2021, 2019, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012; Najväčší obrat v rámci materskej firmy Finanzpartner a.s. v rokoch 2016, 2015, 2014, 2013, 2012; Me: Zakladateľka a predsedníčka občianskeho združenia Veselé chobotničky – pôvodne hobby, neskôr pomoc predčasne narodeným deťom a detským nemocniciam výrobou háčkovaných chobotničiek (vyše 2 000 ks), šitých rybičiek (vyše 1 200 ks), zhotovovaním doplnkov s veselými motívmi a „prezliekaním“ neonatologických oddelení do rozprávkových izbičiek v Nových Zámkoch, Komárne, Nitre, Dunajskej Strede a Vranove nad Topľou. Do ich prípravy zapojila aj kluby dôchodcov, čím prepojila najstaršiu a najmladšiu generáciu.; LS: maďarsky, slovensky; H: prechádzky so psíkmi, turistika, varenie, bio-záhradka, handmade výrobky (mydlové kytice, kvety), tanečná hudba, knihy o histórii, psychológii, komunikácii, osobnostnom raste, životopisy, beletria a krimi; PMM: Jej najväčším životným úspechom sú deti, z ktorých vyrástli slušní, múdri a vďační ľudia, bez „servítky“ jej ukazujú realitu a spolu s chápajúcim, trpezlivým manželom ju podporujú v časovo náročných aktivitách. V práci mala šťastie na dobrých lídrov, ktorí jej vedeli pomôcť a byť vzorom, čo sa snaží odovzdávať ďalej.; RoS: „Keď chceš dosiahnuť niečo, čo už niekto iný dosiahol, tak ho počúvaj a rob, čo povie. Ak Ti povie, aby si skočil, nepýtaj sa prečo, ale ako vysoko?“; Web: erzsebet.sk, mamsvojsen.sk, veselechobotnicky.sk, finanzpartner.sk

Zaradenie do oblasti: 
Finance and Banking