Pomáham ľuďom objaviť vlastný obchodný potenciál

Erzsébet Janits: „Pomáham ľuďom objaviť vlastný obchodný potenciál“

Spoločnosť Finanzpartner ohlásila prebratie siete interného makléra poisťovne Aegon. Ide o pomerne významnú obchodnú transakciu.

PhDr. Erzsébet Janits je aktívnou podnikateľkou už viac ako dvadsať rokov, počas ktorých spolupracovala s viacerými domácimi i medzinárodnými spoločnosťami. V segmente finančných služieb má viac ako desaťročné odborné skúsenosti. Svoju  pracovnú kariéru začala na pozícii obchodného zástupcu, postupne prešla celým kariérnym rebríčkom až k vrcholovým pozíciám riaditeľky obchodnej siete. Od roku 2012 pôsobí ako Senior Director (dnes už Partner) v spoločnosti Finanzpartner, a.s., kde je zároveň aj členkou dozornej rady. Erzsébet Janits je okrem úspešnej finančnej riaditeľky aj matkou troch dcér.

Pani Janits, vaša pracovná kariéra viedla z pozície obchodníčky až po najvyššie riaditeľské posty. Ak sa dnes obzriete, čo boli kľúčové momenty a poznatky, ktoré ste na tejto ceste získali?

„V oblasti finančných služieb pôsobím prakticky celý svoj život. Začala som veľmi skoro, ihneď po skončení strednej školy. Už vtedy som inklinovala k tomu, aby som sa spoliehala iba sama na seba a svoje schopnosti. Ak ste napríklad zamestnancom veľkej nadnárodnej firmy, z vašich schopností profituje predovšetkým váš zamestnávateľ. Ja som chcela pracovať, ako sa hovorí, „sama na seba“.  Ako dvadsaťročná som podnikala v obchodných spoločnostiach, ktoré vychádzajú z princípov sieťového marketingu. Asi ako každý mladý človek, mala som veľký zápal a snahu učiť sa. Mám jednoduchú životnú filozofiu, ktorá spočíva v nasledovaní úspešných ľudí. Učte sa od najlepších, sledujte ich správanie a počúvajte, čo hovoria. Svojou snahou a s dobrými obchodnými výsledkami som postupovala na manažérske pozície. Niekde v tomto období prišlo i rozhodnutie vstúpiť do sektora finančných služieb. Toto rozhodnutie som nikdy neoľutovala, nakoľko kombinuje prácu so zaujímavými ľuďmi a pomoc rodinám so zabezpečením lepšej finančnej budúcnosti.“

Čo dnes tvorí hlavnú časť vašej pracovnej agendy? V čom spočíva vaša špecializácia?

„Ak by som mala odpovedať čo najjednoduchšie, povedala by som, že manažovanie ľudí. Akési usmerňovanie spolupracovníkov a ich obchodného potenciálu. Ešte počas pôsobenia v oblasti sieťového marketingu som spolu so svojimi kolegami vybudovala nákupné spoločenstvo s viac ako 38 tisíc registrovanými členmi a spolupracovníkmi. V ďalších rokoch som v medzinárodnej spoločnosti Salve Finance zastávala pozíciu riaditeľky obchodnej siete, pričom som zodpovedala za viac ako 1 200 spolupracovníkov. Spoločnosť Finanzpartner, v ktorej dnes pôsobím, má viac ako 100 tisíc klientov a obchodné kancelárie v 45 mestách po celom Slovensku. Ak tieto počty kumulatívne spojíme, počas svojej kariéry som priamo či v sprostredkovanom kontakte oslovila desiatky tisíc ľudí. Dnes sa už venujem hlavne náborovým aktivitám, v rámci ktorých hľadáme nových spolupracovníkov. Naša spoločnosť Finanzpartner má ambíciu rastu a k spolupráci prizýva jednotlivcov i celé maklérske skupiny. Svoju špecializáciu by som definovala tak, že pomáham ľuďom odomykať ich vlastný obchodný potenciál, objavujem v nich skryté talenty. No a potom je tu samozrejme tá denná rutina – organizačné zabezpečenie predajných sietí, semináre a workshopy, obchodné schôdzky a pracovné stretnutia vo všetkých kútoch Slovenska. Na konci dňa je to však vždy o stretávaní sa s ľuďmi.“  

Spoločnosť Finanzpartner ohlásila prebratie siete interného makléra poisťovne Aegon. Ide o pomerne významnú obchodnú transakciu.

„Spoločnosť Finanzpartner vznikla v roku 2008. Za viac ako desaťročie pôsobenia na trhu významne expandovala čo sa týka počtu klientov i spolupracovníkov. Naše dobré obchodné výsledky nám umožňujú, aby sme rástli i naďalej. Z nového spojenia so sieťou Aegon Partner sa osobne veľmi teším. Značka Aegon pôsobila na Slovensku viac ako 15 rokov a celosvetovo patrí k najvýznamnejším spoločnostiam ponúkajúcim finančné služby, investičné produkty či dôchodkové zabezpečenia. V našom spojení vidím obrovský obchodný potenciál, navyše sme si veľmi podobní i hodnotovo. Počas našich stretnutí sme videli, že obe naše firmy poskytujú odborné služby a kvalitný zákaznícky servis. Spolu s manažmentom spoločnosti bude mojou úlohou zabezpečiť, aby z tohto nášho spojenia profitovali samotní klienti rovnako ako aj noví spolupracovníci. Tým ponúkame motivujúce pracovné podmienky a prístup k inovatívnym online službám. Digitalizáciu služieb vnímam ako kľúčovú pre úspešné podnikanie. Ja sama však pozorujem, že klienti pri výbere finančných služieb i naďalej uprednostňujú priamy a osobný kontakt s človekom. Som presvedčená, že kontakt tvárou v tvár  klientovi má stále najvyššiu pridanú hodnotu.“

Spolupracujete s viac ako 50 obchodnými partnermi zvučných mien. Aké výhody prináša táto spolupráca pre klientov?

„Medzi desiatkami obchodných partnerov, s ktorými denne spolupracujem, nechýbajú banky, poisťovne či investičné domy zvučných mien. Stačí, ak spomeniem také silné medzinárodné značky, akými sú Allianz, AXA, Generali, Diners Club, MetLife či domáca Tatra banka. Len nedávno sme ohlásili exkluzívnu spoluprácu s holandskou NN, s ktorou budeme na Slovensku spolupracovať v oblasti životného poistenia a dôchodkového zabezpečenia v druhom a treťom pilieri. Výhody pre klientov sú viaceré: v prvom rade je to prístup k rozsiahlemu a komplexnému portfóliu finančných produktov. Z jedného bodu dokážeme dnes klientom ponúknuť všetky služby k celoživotnému finančnému zabezpečeniu. Životné poistenie, cestovné poistenie, poistenie majetku, úverové služby a dôchodkové sporenie. Naši makléri ponúkajú produkty šité na mieru tak, aby čo najviac zodpovedali potrebám a očakávaniam klientov. Ďalšou výhodou je prístup ku kvalitnému zmluvnému servisu či rôznym asistenčným službám. Zakaždým, keď uvažujeme o spolupráci s novým partnerom, dbám na to, aby som na stretnutiach s jeho zástupcami cítila vzájomný súzvuk. Hlavne čo sa týka etiky podnikania a prieniku spoločných hodnôt.“

Európska ekonomika spomaľuje, očakávame Brexit či následky obchodnej vojny zo strany USA. Má finančné sprostredkovanie na Slovensku v tejto situácii väčší význam?

„Áno, presne tak. Slovensko zažívalo v posledných rokoch hospodársky rast, rástli i mzdy. Vďaka nízkym úrokovým sadzbám výrazne ožil trh s hypotékami a úverovými produktmi. Rastie počet nových sporiteľov v druhom pilieri, stále viac a viac ľudí sa začína orientovať na sporenie prostredníctvom akciových či indexových fondov. To sú všetko veľmi pozitívne správy. Tie horšie sú, že v neživotnom poistení situáciu skomplikoval nový 8 % odvod zo strany štátu. Ten je akoby trestom pre ľudí za ich zodpovednosť. Už niekoľko mesiacov badať indície o novej ekonomickej recesii. Ako to však býva aj v bežnom živote každej rodiny, ak sa vám finančne darí, treba si odložiť na horšie časy. Nech už sa klient rozhodne využívať akýkoľvek finančný produkt, získa potencionálny zdroj peňazí či finančnú zábezpeku pred nepredvídateľnými životnými udalosťami do budúcnosti.“