PhDr. Erzsébet Janits – sociologička, podnikateľka

PhDr. Erzsébet Janits
sociologička, podnikateľka

PhDr. Erzsébet Janits je absolventkou Fakulty Sociálnych štúdií na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove, kde získala i doktorandský titul. Ako zástankyňa myšlienky celoživotného vzdelávania počas svojho života absolvovala viacero certifikovaných kurzov a školení z oblasti ekonómie, manažmentu, komunikácie a koučingu. Svoju profesijnú kariéru zahájila ihneď po ukončení strednej školy v roku 1995. Významnú časť života venovala budovaniu obchodných spoločností, vychádzajúc z princípov tzv. sieťového marketingu. Od roku 1997 až do roku 2008 pracovala v spoločnostiach Carion Slovakia, a.s., a Lyoness Holding Europe AG, kde si postupne vybudovala kariéru z pozície obchodníčky až k postu riaditeľky siete. Zároveň zastupovala aj pozíciu konateľa spoločnosti LYONESS Slovakia s.r.o. V ďalšom období pôsobila v sektore finančných  služieb a poradenstva. V rokoch 2009 až 2012 zastávala v medzinárodnej spoločnosti Salve Finance pozíciu riaditeľky obchodnej siete, pričom zodpovedala za viac ako 1 200 spolupracovníkov. Od roku 2012 až do súčasnosti pracuje na pozícii Senior Director v spoločnosti Finanzpartner, a.s., kde je zároveň i členkou dozornej rady. V roku 2017 spolu so svojimi dvomi dcérami založila rodinnú spoločnosť VEZ Consulting, ktorá sa zaoberá výrobou handmade produktov, čo je zároveň i spoločné rodinné hobby.
Ako odpoveď na aktuálne spoločenské pomery a politickú kultúru sa Erzsébet Janits rozhodla aktívne vstúpiť do politiky. Je zakladajúcou členkou strany Maďarské fórum, kde aktuálne zastáva pozíciu podpredsedníčky strany.

 

Pani Janits, do politiky prichádzate z finančného sveta, v ktorom ste dlhoročne pôsobili. Ste matkou troch detí a máte za sebou úspešnú podnikateľskú kariéru. Čo stálo za Vaším rozhodnutím začať sa politicky angažovať vo veciach verejných?

„Nádej. Ako matka troch dcér verím, že moje deti raz budú žiť v krajine, kde žijú slušní, tolerantní a poctiví ľudia. Ak by som túto vieru nemala, vyhrali by tí, ktorí stoja za morálnym a spoločenským úpadkom Slovenska v poslednom desaťročí. A s tým sa kvôli deťom odmietam zmieriť. Moje rozhodnutie vstúpiť do politiky eskalovala vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Kroky, ktoré nasledovali zo strany vládnych predstaviteľov a koalície boli žalostne zarmucujúce. Keď som v spravodajstve sledovala reakcie ľudí na námestiach, videla som rôzne emócie. Smútok, hnev a zlosť. No videla som aj nádej. Rovnakú nádej, akú mám v budúcnosť svojich detí. Vládna koalícia musí pochopiť, že táto krajina patrí v prvom rade ľuďom a nie ich obchodným záujmom. Chcem, aby bolo tento názor a môj hlas silno a zreteľne počuť.“     

Na aké témy a oblasti sa chcete v rámci svojej kampane sústrediť? V čom je váš prínos pre voličov?  

„Celý svoj život podnikám. Na vlastnej koži som spoznala všetky úskalia a byrokratickú záťaž štátnej správy, ktorá je často zbytočná. Pracujem ako obchodníčka v sektore finančných služieb a dennodenne sa stretávam s ľuďmi. Vidím, aký ťažký život majú rodiny na Slovensku a ako v skutočnosti vyzerá sociálny štát, ktorý dlhodobo propaguje naša vláda. Človek, ktorý je závislý od sociálnych dávok a pomoc štátu, ledva vyžije. To isté platí aj pri dôchodkovom zabezpečení. Seniori,  ktorí si nesporili na dôchodok počas aktívneho života, majú dnes napríklad často problém so základnými platbami za zdravotnú starostlivosť. Veľa rodín na južnom Slovensku žije doslova od výplaty k výplate. Vláda sa nielenže nedokáže adekvátne postarať o sociálne slabšie skupiny, ale ešte navyše cielene systematicky zvyšuje daňovú záťaž na pracujúcich. Mám napríklad na mysli zavedenie 8 % dane z neživotného poistenia. Ľudia, ktorí sa chovajú zodpovedne, nemajú žiadne daňové či odvodové zvýhodnenie. Práve naopak, štátu zaplatia viac peňazí. Štát len málo aktívne podporuje II. a III. dôchodkový pilier, pričom dôchodky z I. piliera sú trvalo neudržateľné kvôli starnutiu obyvateľstva. Všetky tieto poznatky, ktoré zbieram už viac ako 20 rokov z praxe, viem zhodnotiť. Svoj prínos vidím práve v ekonomických otázkach a ich sociálnom dopade na bežných ľudí. Ak by mal štát politickú vôľu, dokážem veľmi efektívne znížiť daňovú a odvodovú záťaž pre všetkých občanov. Ľuďom by mohol ostať viac peňazí.“

 

Strana Maďarské fórum je novou stranou, ktorá po prvýkrát zabojuje o hlasy voličov. Čím chcete osloviť maďarskú komunitu?

„Som Maďarka a záleží mi na tom, aby mohli moje dcéry hrdo používať svoj materinský jazyk. Považujem za dôležité, aby Maďari žijúci na Slovensku boli vo všetkých oblastiach pred zákonom rovní. Z tohto dôvodu by sme rovnako radi iniciovali i zmenu preambuly ústavy, kde by sme sa definovali ako „my občania slovenskí.“ V tejto krajine žije veľa národov, ktoré si musia byť rovnocenné. Dane predsa platíme všetci rovnako. Zastávam názor, že Maďari by mali mať svoje stabilné zastúpenie v budúcej vláde. Prostredníctvom volených zástupcov dokážeme zlepšiť kvalitu života našej komunity a predovšetkým zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre naše deti. Z dlhodobého hľadiska by sme radi prispeli k úpravám územného členenia republiky či vzdelávacieho systému tak, aby neznevýhodňoval maďarskú menšinu. Strana Maďarské fórum je novou alternatívou pre maďarského voliča. Nemôžeme sa vzdať maďarského zastúpenia v parlamente jednoducho preto, že sme sklamaní a nesúhlasíme s politikou maďarskej strany v súčasnej vládnej koalícii. Chceme zmenu a ponúkame riešenie v podobe novej generácie politikov.“

 

Ste žena, podnikateľka, matka a teraz i politička. Aké hodnoty by ste rada priniesli do verejného života?

„Babička hovorievala: bez práce nie sú koláče. Dodnes žijem podľa toho a presne to chcem odovzdať aj svojim deťom. Som šťastná, lebo aj moje dcéry sú pracovité a všade počúvam na nich len samé chvály. Je to pocit, ktorý si za peniaze nekúpite. Počas celého svojho života sa rovnako utvrdzujem v tom, že skratkovitosť či rýchla vidina úspechu nikam nesmeruje. Len poctivá dlhodobá práca, odbornosť a profesionalita vás pomaly krok za krokom privedú k vytúženému cieľu. Politike by som chcela prinavrátiť jej skutočné poslanie – službu ľuďom. Boj za lepší a kvalitnejší život pre tých, ktorí vám prejavili svoju dôveru. Som pripravená za vás bojovať a nesklamať vás.“