Odborníčka: Využite individuálny účet sporenia na dôchodok

V súvislosti s nedávnym avizovaním zvýšenia veku odchodu do dôchodku o možnostiach sporenia radí PhDr. Alžbeta Janitsová, Senior Director a Člen dozornej rady spoločnosti Finanzpartner.  

Vek odchodu do dôchodku

„Už v budúcom roku dôjde k predĺženiu veku odchodu do dôchodku. Je to v súlade s cieľom zabezpečiť dlhodobú finančnú udržateľnosť dôchodkového systému na Slovensku, a preto sa od 1. januára 2017 upravuje dôchodkový vek v závislosti od vývoja priemernej strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy v aktuálnom dôchodkovom veku vyjadrenom v celých rokoch. Vek odchodu do dôchodku sa na budúci rok predĺži o 76 dní. Už v minulosti som viackrát na seminároch či školeniach upozorňovala, že jediným riešením len stabilizácie v dôchodkovom systéme na Slovensku je práve predĺženie veku odchodu do dôchodku. To ale v žiadnom prípade nerieši problém pre budúcich dôchodcov. Jediným riešením je individuálna zodpovednosť každého jedného z nás ochrániť si svoj príjem aj v dôchodkovom veku.“

Ako na to?

„Ponúka sa niekoľko riešení. Tým prvým je, že sa budem spoliehať len na štát cez Sociálnu poisťovňu a systém zabezpečenia, ktorý ponúka štát. Tým druhým riešením je, že využijem II., kapitalizačný pilier, ktorý dnes iba kozmeticky zlepší môj príjem v dôchodkovom veku. Tretím riešením je, že využijeme aj svojho zamestnávateľa a jeho príspevky na môj účet doplnkového dôchodkového sporenia – čo má svoje limity z pohľadu výkonnosti a nákladov na takúto formu sporenia. Tým štvrtým a odporúčaným riešením je využiť individuálny účet sporenia, kde si vie každý regulovať výšku sporenia, dobu sporenia, dynamiku výnosu a samotnú kvalitu dlhodobého individuálneho sporenia.“

Možnosti sporenia

„Je niekoľko možností – bankové sporenie aj formou stavebného sporenia, sporenie do podielových fondov a správcovských spoločností, garantované vklady či priame investície do cenných papierov. Vhodná forma investovania a sporenia závisí od osobných preferencii.“

Vyjadrené v číslach

„Ak by sme mesačne odložili 50€, pri úrokovom výnose 6% p.a., tak po 30 rokoch mám na svojom individuálnom účte 50 476,88 EUR. Moje vklady sú pritom len 18.000,- EUR. Ak by sme hodnotu účtu používali na dôchodok a mali túto sumu odloženú na osobnom anuitnom účet, tak napr. pri 15 rokoch užívania si dôchodku by to znamenalo mesačné prilepšenie v sume viac ako 346,85 EUR.“ 

Svetový deň sporenia

„A práve dnes je táto téma veľmi symbolická, dôležitá a hodnotná. Dnes 31.10.2016 je aj Svetový deň sporenia. Svetový deň sporenia bol vyhlásený na 1. medzinárodnom bankovníckom kongrese v Miláne v októbri 1924. V roku 1989 ho schválilo OSN. Hlavným cieľom je zvýšenie povedomia verejnosti o význame úspor pre domácnosti a ekonomiku krajiny. Sú dôležitým prvkom v boji proti chudobe a prvkom sociálneho a ekonomického pokroku.“