Na Výročnej konferencii Finanzpartner vyhodnotili Top manažérov a riaditeľov spoločnosti

V piatok 24.2.2017 sa v priestoroch historického kaštieľa v Beladiciach uskutočnila “Výročná konferencia spoločnosti Finanzpartner, a.s.”. Pozvaní boli významní manažéri a riaditelia Finanzpartner, ktorí spoločne so zástupcami vedenia a centrály spoločnosti vytvorili príjemnú a otvorenú atmosféru konferencie.

 

Zakladateľ spoločnosti, JUDr. Eduard Nagy (na snímke s manželkou, pozn. red.), odštartoval konferenciu prezentáciou hospodárskych výsledkov, ktoré dosiahli v roku 2016 rekordné čísla a súčasne boli najlepšími v doterajšej histórii spoločnosti. Finanzpartner sa tak priblížil k rozhodujúcej hranici tržieb, po prekonaní ktorej bude patriť k najvýznamnejším sprostredkovateľským spoločnostiam na finančnom trhu. Odhalil tiež plány rozvoja spoločnosti na rok 2017, základom ktorých bude najmä poskytovanie garantovaných, fixných mesačných príjmov novým manažérom spoločnosti, ako aj rozšírenie marketingových aktivít spoločnosti v oblasti sociálnych médií. Naďalej bude pokračovať i rozvoj a podpora realitných aktivít spoločnosti, ktoré v roku 2016 dosiahli prvé úspechy a Finanzpartner reality zaradili medzi top realitné spoločnosti v Nitrianskom kraji.

 

Neustále a každoročne rastúci potenciál finančného trhu vo svojej prezentácii vyzdvihol výkonný riaditeľ spoločnosti, Ing. Igor Čečko, a účastníkom konferencie na konkrétnych príkladoch potvrdil, že finančné sprostredkovanie ešte zďaleka nedosiahlo vrchol a príjmy našich najlepších manažérov a riaditeľov rástli i v roku 2016. Smerovanie a aktivity Finanzpartner v roku 2017
budú preto zamerané práve na rozvoj obchodných tímov a zvyšovanie ich priemerných príjmov.

 

Hlavným bodom programu Výročnej konferencie však bolo vyhodnotenie Top manažérov a riaditeľov spoločnosti Finanzpartner v jednotlivých kategóriách. Najúspešnejšími za rok 2016 sa tak stali Ing. Igor Čečko, Ing. Alla Laláková, PhDr. Alžbeta Janitsová, Pavol Masaryk, MBA, Agnesa Kocsiová, Maroš Uchytil, Renáta Markuszeková a Patrícia Benkovičová.

 

FOTOGRAFIE Z AKCIE UŽ ČOSKORO!