O druhom dôchodkovom pilieri, zrozumiteľne – Finančná ABECEDA

Finančná ABECEDA

O druhom dôchodkovom pilieri, zrozumiteľne

 

V súčasnom období dostávame výpisy z účtov spojených s druhým dôchodkovým pilierom, ktoré obsahujú dôležité údaje o aktuálnom stave nášho dôchodkového sporenia. Keďže na Slovensku je úroveň informovania na veľmi nízkej úrovni, väčšina ľudí nemá ani šajnu, o aké dôležité informácie ide a ani o tom, že tieto informácie môžu ovplyvniť výšku ich dôchodku. Tieto listy väčšinou skončia v smetnom koši, alebo, v prípade e-mailov, ich ani neotvoria.

 

V prvom rade: nevyhadzujme ich!

 

Dostali ste výpis o svojom dôchodkovom účte a neviete sa v tom orientovať?
Pomôžem vám.

 

V prvom rade: nevyhadzujme ich!

V súvislosti s dôchodkovým sporením veľa ľudí, hlavne občania do tridsať rokov, si myslia, že ešte majú čas sa s tým zaoberať. Ak by vedeli, že neskoršia výška ich dôchodku závisí od ich momentálneho prístupu – napríklad, že výsledná suma môže dosiahnuť namiesto 200 Eur aj výšku 800 Eur mesačne – by asi dôkladnejšie prečítali dokumenty, ktoré dostali. Iní necítia váhu týchto informácií, pretože sa dôchodkové sporenie nedotýka priamo ich peňaženky. Ani si nevšímajú, čo sa deje, pretože štát odsúva čiastky z ich výplaty do Sociálnej poisťovne automaticky.

Výsledná suma nášho dôchodku môže dosiahnuť namiesto
200 Eur aj výšku 800 Eur mesačne.

Ale ako máme chápať tieto výpisy z účtu?
Keďže na Slovensku v 2. pilieri je možné šetriť u piatich dôchodkových správcovských spoločností, môžeme dostať list od spoločností:
• Allianz – Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
• Dôchodková správcovská spoločnosť Poštovej banky d.s.s., a.s.
• NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
• VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
• UNIQA d.s.s, a.s. (spoločnosť UNIQA minulý rok kúpila AXA d.s.s., a.s.).

Ministerstvo práce tento rok určilo, o čom majú tieto spoločnosti informovať svojich klientov. Takto sa môžeme dozvedieť, aká je:
• výška sumy, ktorú sme doteraz v 2. pilieri našetrili,
• výška nášho očakávaného mesačného dôchodku z 2. piliera,
• výnos z garantovaných a negarantovaných dôchodkových fondov,
• povinné príspevky,
• suma poplatku, ktorú danej dôchodkovej spoločnosti platíme,
• kto je oprávnenou (zvýhodnenou) osobou.

 

Očakávaný dôchodok

V prvom rade sa nezľaknime, ak sa dočítame, že náš mesačný dôchodok bude 110, 130 alebo 220 Eur. Tieto výpisy prichádzajú od jedného z vyššie uvedených spoločností a vzťahujú sa výhradne na 2. dôchodkový pilier! Najväčšiu časť dôchodku získavame z 1. piliera, čiže od Sociálnej poisťovne. Výška sumy bude závisieť od našej výplaty pred dôchodkom a od aktuálnej hospodársko-demografickej situácie.

Na dôchodkové poistenie momentálne platíme 18% z nášho vymeriavacieho základu a automaticky sa odpočíta zo mzdy. Z toho (od r. 2021) 12,75% ide do Sociálnej poisťovne a 5,25% do 2. dôchodkového piliera – presnejšie do tej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorú sme si vybrali. (Každý rok sa výška hradená do 2. piliera zvyšuje o 0,25% ročne, kým nedosiahne výšku 6%.)

Od teraz už začíname chápať: aj my sme zodpovední za výšku nášho dôchodku. Nie je jedno, ktorú spoločnosť si vyberieme na nakladanie so spomenutým 5,25%. Ako nie je jedno ani to, či naše peniaze investujeme do garantovaných, alebo negarantovaných dôchodkových fondov.

Máte záujem o ďalšie informácie? Kontaktujte ma.

 

Garantovaný alebo negarantovaný dôchodkový fond?
Dôchodkové spoločnosti ponúkajú štyri typy fondov:
• garantovaný fond založený na dlhopisoch
• dôchodkový fond založený na dlhopisoch a akciách
• dôchodkový fond s negarantovaným výnosom, založený na akciách
• negarantovaný indexový dôchodkový.

Ak máme do dôchodku viac, ako 15 rokov, určite si vyberme negarantované dôchodkové fondy. Tieto za uplynulé roky vyprodukovali päťkrát vyšší zisk, ako garantované fondy. Priemerný výnos dlhodobo (+20 rokov) môže presiahnuť aj 8%. Suma sem vložených peňazí sa niekoľkonásobne zvýši, hlavne v prípade mladých ľudí, ktorí majú do dôchodku viac, ako 20 rokov. Znamená to, že ich mesačný dôchodok len z druhého piliera môže dosiahnuť namiesto 200 Eur aj 700 Eur.

Ak máme do dôchodku menej, ako 15 rokov: ak sme to doteraz ešte nespravili, do 2. dôchodkového piliera prakticky už nemôžeme ani vstúpiť. Ak sme tam vstúpili, naše peniaze sa postupne, automaticky dostanú do garantovaných fondov. Negarantované fondy totiž krátkodobo môžu generovať aj stratu – ktorú nie je možné pred dôchodkom riskovať.

Každý rok môžeme dvakrát bezplatne zmeniť, do ktorého fondu chceme vložiť naše peniaze.

Kto je zvýhodnená (oprávnená) osoba?

Mnohí nevedia, že peniaze našetrené v 2. pilieri sa môžu po našej smrti dediť. Nie je jedno, kto je zvýhodnenou osobou! Veľa mladých ľudí pri uzatváraní dôchodkového poistenia za zvýhodnené osoby určí svojich rodičov, potom na to zabudne. Iní označia svojich manželov, manželky – lenže sa medzičasom rozvedú. Pozrime sa v našich dokumentoch, kto zdedí naše usporené peniaze po našej smrti.

 

Obráťme sa na finančného odborníka

Ak nechápeme daný výpis z účtu správne, alebo nevieme, ako môžeme situáciu zmeniť, obráťme sa na nezávislého finančného odborníka. On má prehľad o všetkých piatich dôchodkových správcovských spoločnostiach a pomôže vybrať riešenie, ktoré bude výhodné pre nás a nie pre iných. Spolupracovníci spoločnosti Finanzpartner pomáhajú svojimi kvalitnými vedomosťami klientom už viac, ako desaťročie a držia vo svojich rukách financie, dôchodky viac ako stotisíc jednoduchých, bežných ľudí.

O tom, ako si vybrať vhodného finančného sprostredkovateľa sa dočítate viac v našom článku pod názvom „Hypotekárny úver – nechajme si poradiť od odborníka”.

 

Dostali ste výpis o svojom dôchodkovom účte a neviete sa v tom orientovať? Pomôžem vám. Kontakt