List: milé ženské návštevníčky!

Milé ženské návštevníčky!

Nasledujúce riadky som nepripravila na verejnú súťaž alebo sebaprezentáciu vypísanú v kategórii „Plačme ešte trochu nad nerovnosťou pohlaví.” Tieto riadky sú výzvou pre ženy. Nebojte sa smelo vysloviť názor a zapojte sa do tvorenia mienky o rozhodnutia politického života týkajúce sa nás a našich rodín. Do nekonečného priebehu, v ktorom sa rozhoduje o základných otázkach týkajúcich sa kvality spoločenského života.

Nezvyčajná téma? Chcela by som, aby bola

V našej spoločnosti je väčšina z nás žien len tichou účastníčkou procesov, ktoré pre nás niekde niekto určuje. Počas dňa žien alebo matiek nás samozrejme, radi nazývajú nenahraditeľnými, základnými kameňmi života, avšak v rôznych oblastiach sme v nevýhode. Položme si otázku. Kto to môže zmeniť? Moja odpoveď je: My, ženy. Ako? Tak, že spojíme naše sily, podporíme sa navzájom, a tak, že vieme jedna o druhej.

Neviditeľná pečať

My všetky sme majiteľky neviditeľnej pečate ženskej ruky. Z toho pochádza každý dom zmenený na rodinný, útulný domov, každá správne vyžehlená mužská košeľa. My sme držiteľky úsmevu, poriadku, lásky a strážkyne ešte ktovie koľkých neviditeľných pečatí. Hodnotu svojho uznania môžeme zdvihnúť iba tak, ak sme vo väčšej miere prítomné tam, kde rozhodujú o budúcnosti nás a našich rodín.

Čo je mojim cieľom v tomto kolobehu? Moja odpoveď je jednoduchá. Vytrvalou prácou dosiahnuť, aby sa náš život založený na neustálom čakaní v rade zmenil. Aby zmeny neprinášali len takí ľudia, ktorí sú ďaleko od reality, ale aj s Vašou pomocou majiteľky pečate neviditeľnej ruky. Pracujme spolu, pretože ku každej zmene treba ženská sila!