Bez vás by sme to nezvládli

TLAČOVÁ SPRÁVA Veselé chobotničky o.z.

Ďakujeme dobrým ľuďom, ktorí nám pomáhali, aby sme vás mohli obdarovať.

 

Vivi Handmade – Virág, Zoé a Eszter Janitsovej za úžasné ručne vyrobené mydielka, Vierke Moravskej za pletené srdiečka, Igorovi Čečkovi z Finanzpartner a.s. za občerstvenie pre personál a veľké ĎAKUJEM patrí dámam do Veľkého Medera – Klub dôchodcov pod vedením Juditky Lőrincz.

V neposlednom rade veľké ďakujem patrí predsedníčke občianskeho združenia Veselé chobotničky o.z. Erzsébet Janits, ktorá svojou nekonečnou aktivitou organizuje charitatívne akcie, „prezlieka“ nemocnice a prioritne financuje aktivity Veselých chobotničiek.

 

PhDr. Erzsébet Janits, predsedníčka Veselé chobotničky o.z. a Ing. Igor Čečko, generálny riaditeľ Finanzpartner a.s.

 

 

Zoé, Eszter a Virág Janitsová, zakladajúci členovia Veselé chobotničky o.z. a Vivi Handmade.

 

Klub dôchodcov, Veľký Meder

Viera Moravská, Košíky Viera Em