PhDr. Janits Erzsébet – szociológus, vállalkozó

PhDr. Janits Erzsébet
szociológus, vállalkozó

Janits Erzsébet felsőfokú tanulmányait a diószegi Danubius Főiskola Szociális Tanulmányok Karán végezte, ugyanitt szerzett PhDr. titulust. Az élethosszig tartó tanulás gondolatának híveként ezidáig számos közgazdaságtani, menedzsmenti és coaching képzést végzett el sikeresen. Középiskolai tanulmányainak befejezése után, 1995-ben kezdte személyes karrierje építését. Élete jelentős részében kereskedelmi hálózat építétésével foglalkozott. 1997 és 2008 között a Carion Slovakia, a.s. és Lyoness Holding Europe AG társaságoknál dolgozott, ahol az üzletkötői állásból a hálózatigazgatói  pozícióig dolgozta fel magát. A következő időszakban a pénzügyi szolgáltatások és tanácsadás szektorában tevékenykedett. 2009 és 2012 között a Salve Finance nemzetközi pénzügyi társaság üzlethálózati igazgatója volt, ahol több mint 1200 munkatársáért viselt felelősséget. 2012 óta senior directori pozícióban dolgozik a Finanzpartner, a.s. társaságnál , ahol egyben  tagja a társaság Felügyelő Bizottságának is. Két lányával közösen 2017-ben létrehozták a VEZ Consulting társaságot, aminek keretén belül, családi hobbiként, kézzel készített (handmade) termékek előállításával foglalkoznak.
Válaszul a társadalom jelen viszonyaira és politikai kultúrájára, Janits Erzsébet az aktív politikai szereplés mellett döntött. A Magyar Fórum párt alapító tagja és jelenleg egyik alelnöke.

A pénzügyi világból, ahol hosszú éveket töltött el, érkezik a politika mezejére. Három gyerek édesanyja, sikeres vállalkozói múlttal a háta mögött. Mi váltotta ki elhatározását, hogy belépjen a politikai közügyek világába?

„A remény. A reménye annak, hogy három gyermekem egy olyan országban élhet majd, ahol az emberek rendesek, toleránsak és tisztességesek egymással szemben. E hitem nélkül azok nyernének, akik az elmúlt évtizedben felelőssé lettek Szlovákia morális és társadalmi hanyatlásáért. Gyerekeim jövője végett utasítom el, hogy ezzel megbékéljek. Döntésemet, hogy így cselekedjek csak erősítette Ján Kuciak újságíró és kedvesének brutális meggyilkolása. A kormány és kormánykoalíció pártjai képviselőinek gyilkosság utáni lépései sajnálatos módon elkeserítőek voltak. A televíziós híradásokon keresztül közvetített tüntetéseken sokféle emberi reakciót láttam: bánatot, haragot és dühöt. De volt ott remény is! Olyan remény, mint amit a saját gyermekeim jövőjében látok. Reményt láttam a változásra. Azt szeretném, hogy a véleményemet és hangomat tisztán és világosan lehessen hallani.“    

Kampánya során mire kíván összpontosítani? Mit tud nyújtani a választóknak? 

„Életem eddigi részében vállalkoztam. Saját bőrömön ismertem meg az állami bürokrácia minden nehézségét, ami számos esetben teljesen felesleges. A pénzügyi szektorban dolgozva naponta találkozom emberekkel, és látom, milyen nehéz életharcot vívnak ebben az országban, minden nap. Látom annak a szociális államnak a valódi arcát, amiről a kormányunk hosszú idő óta büszkén harsog. Az állam szociális segélyén tengődők éppen léteznek, és ugyanez érvényes a nyugdíjasok nagyobb hányadának szociális biztonságára is. Akik nem spóroltak, azok alig vagy sehogy nem tudják az egészségügyi szolgáltatásokat igénybe venni. Dél-Szlovákia sok-sok családja hónapról hónapra él. Az állam nemhogy nem megfelelően gondoskodik a szociálisan gyengébb helyzetűekkel, hanem az adóterhek révén mindjobban a dolgozókat terheli. Példának említem a nem-életbiztosítási eseményekre kivetett 8%-os adóterhet. (Ide tartoznak a: casco biztosítás, vagyonbiztosítás, balesetbiztosítás, felelősségbiztosítás és az utazási biztosítás is.) A felelősen viselkedő polgároknak semmiféle adó- esetleg járulékkedvezményük nincs. Épp ellenkezőleg, többet fizethetnek az államnak. Az állam alig támogatja a II. és III. nyugdíjpillért, miközben az I. pillér nyugdíjai, a lakosság tömeges elöregedése miatt, nehezen tarthatóak fennt. Idestova 20 éve gyűjtöm ezeket az állam alkotta tapasztalatokat, látom a valóságot. Ezért a gazdaságot érintő kérdésekben, és azoknak a mindennapi életre gyakorolt hatásainak újragondolásában tudnám és akarom tudásomat, tapasztalataimat kamatoztatni. Politikai akarat esetén a lakosságra nézve hatékonyan lehetne az adóterhelést csökkenteni, ezzel pedig mindenkinél több pénz maradna.“

A Magyar Fórum új párt, ami eddig választásokon még nem mérettette meg magát. Mivel kívánják megszólítani a magyar választókat?

„Büszke magyarnak tartom magam és fontos számomra, hogy lányaim is büszkén használhassák anyanyelvüket. Ugyanígy fontosnak tartom, hogy a szlovákiai magyarok minden téren egyenjogúak legyenek a törvény betűje előtt. Ezért kezdeményeznénk, hogy az ország alkotmányának bevezetőjében az ismert formulát megváltoztatva mindenkire kiterjesszék az egyenjogúságot. Az ország területén élő számos nemzeti kisebbség alkotmányilag is egyenlő kell legyen. Elvégre az adót is mindenki egyenlően fizeti. Kitartok a véleményem mellett, hogy a következő kormányban a magyaroknak stabil helyük kell legyen. Hosszabb távlatban az ország közigazgatási felosztásának újragondolását tartom, tartjuk fontosnak, segítve ezzel feloldani a déli régiók magyarságának eddigi háttérbe szorítását. A Magyar Fórum az új megoldás a magyar választópolgárok számára. Csalódásunk a jelen kormánykoalíció magyar képviseletének mondott munkájában nem jogosíthat fel arra, hogy csak úgy feladjuk és lemondjunk parlamenti képviseletünkről. Változás formájában mi magunk is új megoldásokat és új politikusi generációt óhajtunk.“

Ön nő, vállalkozó, édesanya és immáron politikus. Milyen értékeket vinne szívesen a politikai közéletbe?

„Nagymamám mondogatta: aki nem dolgozik, az ne is egyék. A mai napig ezen útmutatás szerint élek, és útmutató gyanánt a lányaimnak is ezt akarom továbbadni. Boldog anya vagyok, mert a lányaim dolgosak, és csak olyat hallok felőlük, ami egy anyát örömmel tölt el. Olyan érzések ezek, amiket pénzért sehol sem lehet megvásárolni. Kitartok abbéli nézetem mellett, hogy a rövidlátó és gyors siker sehová sem vezet. Csakis a lépésről lépésre végzett becsületes, kitartó munka és a hozzá társuló szakmai felkészültség vezet a kitűzött cél irányába. A politikának szeretném visszaadni tankönyvi küldetését. Minden erőmmel tenni egy jobb és színvonalasabb mindennapokért. Készen állok, csalódást nem okozva, tenni Önökért.“

PhDr. Janits Erzsébet (43)
szociológus, vállalkozó